Informační centrum Ilz na zámku Fürsteneck


„Tato řeka je sice jen 65 kilometrů dlouhá, přesto na této délcce překonává výškový rozdíl 800 metrů. Jednou se jako hučící divoká voda žene propastí, jindy se idylicky plazí romantickou kopcovitou krajinou. Ačkoliv je jednou z nejmenších řek Německa, tak se svými pramennými řekami a přítoky prochází rozdílnými klimatickými zónami a přírodními oblastmi a patří k nejpřirozenějším a ekologicky nejcennějším říčním systémům..." Takto nádherně popsal přírodní filmař Jürgen Eichinger řekku Eilz, zázračnou přírodní idylu, o níž se můžete mnohem více dozvědět v informačním centru Ilz


Informačním stanovištěm v zámku Fürsteneck dosáhl Přírodní park svého cíle, totiž zřídit v každém členském okrese informační středisko. Její obsah jednak čítá popis území od Rachelu až k Pasovu a také přibližuje výraz „Černá perla".

 

a rybaření perel. Ilz a její údolí v sobě ochraňuje mnoho rarit. Ať už vodního kosa, černého čápa nebo morčáka velkého - už sama rozmanitost ptáků je velice zajímavá. U rostlin je nápaditá především bulta banatské ostřice. Středobodem zájmu této výstavy je ovšem perlorodka řídní.

.

 


Otevírací doba:

Středa až pondělí a svátky od 9:30 do 16:30 hodin.

 

 


 

Downloads PDF: Informationsflyer "Die Ilz - Das wilde Wasser Ostbayern"

 

 

Kontakt:
Ilz-Infostelle im Schloss Fürsteneck
Schlossweg 5
94142 Fürsteneck
Tel.: 08505/869494
Fax: 08505/869495
www.naturpark-bayer-wald.de

 

 

Online buchenAlle Gastgeber
von:
bis:/bilder/standard/schlagzeilen/woid-und-baerentaler.jpg

/bilder/standard/schlagzeilen/leicht-uebern-berg.jpg