Soumarské festivaly v Grafenau a Grainetu


Soumarové se svými originálně naloženými a upravenými koni jsou těmi, kdo města Grafenau a Grainet každým rokem vrací do té doby, kdy obchod s Čechy dával zdejším lidem práci a chléb. Der "Zlatá stezka"(1010 - 1706) byla po dlouhá století nejdůležitějším a nejfrekventovanější obchodní cestou mezi Bavorskem a Čechy. Neuvěřitelné množství soli bylo toutou cestou dodáno do Čech, kde tato důležitá sloučenina chyběla. Jako konkurenční cesta byla zřízena "Zlatá ulice", která vedla ze Schärdingu přes Vilshofen a Grafenau do Čech. Otevřena byla roku 1361, aby obcházela biskupské město Pasov a přitom zůstala na vévodském území. Tato cesta byla coby důležité obchodní spojení podporována i císařem Karlem IV. a mnoho obcí v Bavorském lese a na Šumavě jí vděčí za svůj vznik. 

 

Solnosoumarský festival v Grafenau

Při tradičním Solnosoumarském festivale se čas v Grafenau, nejstarším městě Bavorského lesa, vrátí o dobré půlstoletí dozadu. Historickým solním průvodem, středověkými tržišti na náměstí, mnoha komediantskými hrami a hudbou vzpomíná Grafenau na 650letou historii města. Vousatí solní tovaryšové vedou v pátek noční tábor na dvorním tržišti v Domu u lesa (vzdálen osm kilometrů od Grafenau) a v sobotu se stěhují na koních a vagónech podle tradice přes Haselberg do Grafenau, kde je kolem jedenácté hodiny slavnostně uvítá starosta a rada města.Na městském náměstí je již v odpoledních hodinách postaveno velice rušné tržiště. I stará řemesla někdejších cechů, jako jsou hrnčíři, sedláři, tkadlecové, dřevoobuvníci, vazači a další, ve městě ožívá. O zábavů návštěvníků se postarají komedianti, akrobati, kočovníci s městskými medvědy a všelijací hudebníci.

 


 

Termin:     každoročně v první sobotu v srpnu na Grafenauském městském náměstí
                   soumarský tábor v pátek nejdříve v části Dům v lese (Haus im Wald)

                   více informací na: www.grafenau.de

 


 

Bavorsko-český soumarský festival v Grainetu

Od roku 1991 pořádají obce Prachatice a Grainet společné solní festivaly a obživují tím historii. Už v roce 1996 došlo k podpisu přátelského kontraktu mezi Prachaticemi, Wallernem, Grainetem a Waldkirchenem. Prvořadou základní myšlenkou přitom je evropská jednotnost navzdory hranicím. „Grainetští soumarové" přitom navíc přestavují výborné pojítko - vždy o třetím víkendu v červenci je v Grainetu slaven Bavorsko-český obrubářský festival. Dva dny probíhá rozmanitý program událostí se zábavnou hudbou, soumarským průvodem a táborem, folkór, trh s krámy, přestavení starých řemesel, historická soudní líčení a velký festivalový průvod. 

Termin:     každým rokem o třetím víkendu v červenci (sobota/neděle) v Grainetu

                   více informací na: www.saeumer.de oder www.grainet.deOnline buchenAlle Gastgeber
von:
bis:/bilder/standard/schlagzeilen/woid-und-baerentaler.jpg

/bilder/standard/schlagzeilen/punkt-genau.jpg